Rookmelder verplicht

Rookmelders redden levens De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Als je wasdroger kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, word je van de rooklucht dus niet wakker. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raak je snel in […]

Corona: meer herrie bij de buren!

Sinds de uitbraak van de corona-pandemie staat het sociale leven in de wereld op zijn kop. Geen uitgaansleven meer, geen sport, niet naar het werk. Alles bijeen, meer mensen voortdurend in hun eigen huis. Gezinsleven waarbij men elkaar in de weg zit. Meer geluidsoverlast van buren. In het AD van 20 augustus 2020 werd hierover […]

Naar een duurzame stad

De gemeente Zoetermeer heeft voor dit jaar 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van woningen. Het geld komt uit een verduurzaamheidsfonds, dat is opgezet met geld uit de verkoop van de Eneco-aandelen. Via het energieloket kunnen eigenaren en VvE’s op weg geholpen worden bij het verduurzamen van hun woning. Volgens wethouder Robin Paalvast […]

Flatbeheerteam zoekt versterking

Vandaag, 27 januari 2022, verscheen in het Streekblad van Zoetermeer en omstreken een oproep voor een Commerciel/administratief medewerker (manager) Het team van Flatbeheer is op zoek naar een enthousiaste en representatieve collega. Mede door de mondreclame van eigenaars breidt het aantal Verenigingen van Eigenaars, die zich door Flatbeheer willen laten ontzorgen uit. En daarmee is […]

Samenwerken bij vernieuwen

Met veel plezier kijken we terug op de vernieuwing die inmiddels met succes is afgerond aan het Stadhuisplein in Zoetermeer. Daar heeft Bolton Renovatie met V8 Architects in opdracht van Van der Kooy Vastgoed een kleurloos pand omgetoverd tot een moderne woonplek met een eigentijdse naam: Certral-Z. Er zijn nu 18 luxe loftwoningen aan het […]

Energiebesparingsubsidies 2021-2022

Vanaf 1 april 2021 heeft de overheid weer budget vrijgemaakt om VvE’s te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Tot en met eind 2022 heeft de overheid voor VvE’s 31,496 miljoen euro beschikbaar gesteld in de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Subsidie kan worden aangevraagd voor advisering, bijvoorbeeld het opstellen van een energieadvies al […]

Brandpreventie

Voor VvE’s gelden in opstalverzekeringen doorgaans een aantal bepalingen die te maken hebben bet brandpreventie (clausules). a. blusmiddelen Voor commerciële ruimten, zoals winkels en horecazaken, geldt over het algemeen, dat er voldoende blusapparaten aanwezig moeten zijn. Bovendien moeten deze apparaten gebruiksklaar zijn. Dat betekent, dat er ee afspraak wordt gemaakt voor periodiek onderhoud met een […]

WOZ-beschikking te hoog?

Uw VvE heeft een reservefonds. Daarin spaart u voor groot onderhoud. Dat is mooi én het is verplicht. Zo staat uw gebouw er piekfijn bij en behoudt het zijn waarde. Onlangs heeft de rechter bepaald, dat het aandeel in het reservefonds niet mag worden meegenomen in de WOZ-waarde van een appartement. Als uw gemeente de […]

VvE ligt dwars bij huis kopen

Kopers van een appartement krijgen geen hypotheek rond als blijkt dat de VvE de financiën niet op orde heeft. Taxateurs moeten nadrukkelijk ook naar de jaarcijfers van de VvE kijken en vooral naar de reserveringen. Is er een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) vastgesteld? Zo niet, voldoet de VvE dan aan de wettelijke reserveringsplicht? Het […]

AVG voor VvE’s

Net zoals de Wet bescherming persoonsgegevens geldt sinds 25 mei 2018 ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor VvE’s. Dat betekent dat de regels ter bescherming van persoonsgegevens europees op één niveau zijn gebracht en op enkele punten zijn aangescherpt. Van belang is dat het bestuur van de VvE zich van de nieuwe regels bewust […]