AVG voor VvE’s

Net zoals de Wet bescherming persoonsgegevens geldt sinds 25 mei 2018 ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor VvE’s.

Dat betekent dat de regels ter bescherming van persoonsgegevens europees op één niveau zijn gebracht en op enkele punten zijn aangescherpt.

Van belang is dat het bestuur van de VvE zich van de nieuwe regels bewust is en ook de bij de VvE betrokkenen (eigenaren en gebruikers van het complex van de VvE) van de regels bewust maakt. Het beste is om het privacybeleid vast te leggen in een reglement, dan is alles voor een ieder duidelijk.

Daarnaast moet het bestuur schriftelijke afspraken maken met bedrijven en organisaties waarmee persoonsgegevens worden gedeeld, bijvoorbeeld met onderhoudsbedrijven.

Niets doen is geen optie, de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de mogelijkheid om ingeval van nalatigheid zeer forse boetes op te leggen.

Wilt u als bestuurder van een VvE meer weten hierover?  Of wil je gebruik maken van hulp bij het opstellen van een Privacy-verklaring voor uw VvE? Neem dan gerust contact met ons op: info@flatbeheer.nl.

En kijk ook eens op de site van de Vereniging Eigen Huis.