Corona: meer herrie bij de buren!

Sinds de uitbraak van de corona-pandemie staat het sociale leven in de wereld op zijn kop. Geen uitgaansleven meer, geen sport, niet naar het werk. Alles bijeen, meer mensen voortdurend in hun eigen huis. Gezinsleven waarbij men elkaar in de weg zit. Meer geluidsoverlast van buren.

In het AD van 20 augustus 2020 werd hierover bericht op grond van politiecijfers, geanalyseerd door het databedrijf LocalFocus.

Juli 2020 spant in aantallen meldingen de kroon: 19.274 kabaalklachten over bijvoorbeeld buren of mensen op straat. Dat aantal was een jaar eerder ‘slechts’ 12.627.

In aanvulling hierop meldt de Vereniging Eigen Huis in juni 2021 uit dezelfde bron, dat het aantal meldingen van geluidsoverlast bij de politie tussen maart 2020 en februari 2021 bijna 187 duizend bedroeg (tegen ruim 120 duizend de jaarperiode daarvoor)!

Op 24 maart 2021 signaleerde de Woonbond  eenzelfde tendens bij burenoverlast in de vorm van een toename van meldingen bij de Huurderslijn van de Woonbond en bij de Nationale Hulplijn Woonoverlast.