Energiebesparingsubsidies 2021-2022

Vanaf 1 april 2021 heeft de overheid weer budget vrijgemaakt om VvE’s te ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Tot en met eind 2022 heeft de overheid voor VvE’s 31,496 miljoen euro beschikbaar gesteld in de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

Subsidie kan worden aangevraagd voor advisering, bijvoorbeeld het opstellen van een energieadvies al dan niet met procesbegeleiding en/of het maken van een meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast is er subsidie voor het juitvoeren van maatregelen, zoals gevel- of dakisolatie, ventilatie- of verwarmingssystemen, slimme thermostaten, e.d.

Zie voor de meest actuele stand van de subsidiebudgetten voor 2021 en 2022: HIER.