Explosieve stijging huurprijzen

De huurprijzen van woningen in Zoetermeer rijzen de pan uit. Na de grote steden zijn nu ook de middelgrote steden de krapte op de woningmarkt zichtbaar. Volgens verhuursite Pararius is de huurprijs per vierkante meter in Zoetermeer gestegen van 9,50 naar 11,50 in een jaar tijd. In Den Haag en Delft liggen de prijzen nog […]

Waarborgfonds voor VvE’s?

Maart 2018 hebben de gemeenten Assen, Breda, Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken een intentieverklaring getekend. Zij geven daarmee het startsein voor het opstarten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een Waarborgfonds voor VvE’s. Met een waarborgfonds zouden overheden garanties kunnen geven aan geldverstrekkers voor leningen van VvE’s om duurzame investeringen te doen. […]

Kwaliteitslabel geluid van vloerproducten

Geluid door lopen van bovenburen is de meest voorkomende hinder in flats. Om de kans op hinder te verminderen staat in de splitsingsakte, een huishoudelijk reglement van een VvE of een huurcontract vaak een clausule hierover. In de praktijk gaat hier veel fout. Oorzaak zijn onder andere de onduidelijke gegevens op de producten. Dit wordt […]

Afwijken van verdeelsleutel kan niet bij Huishoudelijk Reglement

Het uitgangspunt van artikel 5:113 lid 1 BW is dat de individuele eigenaren voor een gelijk deel bijdragen in de kosten en schulden die voor de gezamenlijke appartementseigenaren komen, tenzij de splitsingsakte een andere verhouding bepaalt. In een splitsingsakte was opgenomen een bepaling, dat in het Huishoudelijk Reglement een afwijkende bijdrage regeling zou kunnen worden […]

Gemiste kansen Modelreglement 2017

Elke VvE heeft in de Splitsingsakte veel bepalingen die zijn gebaseerd op een modelreglement. De in de loop der jaren verschenen modelreglementen kun je op de Flatbeheersite terugvinden. De overheid heeft de aanzet gegeven voor een nieuw model, het Modelreglement 2017. Dit reglement speelt in op de belangrijke wetswijzigingen voor VvE’s die in 2018 zijn […]

VvE reservefonds verplicht per 1 januari 2018

Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars (VvE) Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. Deze verplichting geldt per 1 januari 2018. VvE reservefonds onderhoud Elke VvE moet […]

Subsidiepot VvE’s nog niet op

In de nieuwbrief van 4 april 2017 meldt de RIjksdienst voor Ondernemend Nederland dat de subsidiepot voor energiemaatregelen voor individuele eigenaars nagenoeg op is voor dit jaar. Voor VvE’s is echter nog geld beschikbaar. Van de site van RvO: De subsidie energiebesparing eigen huis is er ook voor Vereniging van Eigenaren. Onder een vereniging verstaan […]

Wetsvoorstel over functioneren Verenigingen van Eigenaren door Tweede Kamer

Nieuwsbericht ministerie van BiZa | 21-02-2017 | 16:21 Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als […]

Subsidie voor energiemaatregelen

Vanaf 15 september 2016 kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor het aanbrengen van energiemaatregelen. Dat kan zijn een onafhankelijk energieadvies, het maken van een “groen” meerjarig onderhoudsplan en voor het aanbrengen van isolatie aan de schil van het gebouw. Isolatie kan bijvoorbeeld door het dak, de gevel of de vloer te isoleren. Onder bepaalde voorwaarden kan […]

CBS-cijfers over VvE’s

In 2016 verscheen een rapport over de VvE’s in Nederland. het onderzoek is door het CBS uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Aken en de Stichting VvE Belang. Het CBS kwam op de peildatum 1 september 2015 op meer dan twee miljoen appartementsrechten, verenigd in meer dan 144.000 VvE’s. Ongeveer 1,2 miljoen appartementsrechten […]