Ontwerp Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars

Het kabinet wil het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking laten treden. In het voorstel staat dat VvE’s dan verplicht zijn om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw.

Nieuwe mogelijkheden voor VvE’s

Flatbeheer is al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw actief op het terrein van onroerend goed. Met activiteiten van ontwikkeling van woningbouwprojecten tot het beheer van panden en het ondersteunen bij het beheer.