Rookmelder verplicht

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Als je wasdroger kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, word je van de rooklucht dus niet wakker. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raak je snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn van levensbelang, en niet alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om je huis veilig te verlaten.

Sinds 2003 moeten nieuwbouwwoningen zijn voorzien van rookmelders. Deze verplichting is in het leven geroepen naar aanleiding van herhaalde verzoeken vanuit Brandweer Nederland.

Per 1 juli 2022 moet ook elke bestaande woning een rookmelder hebben.

Dat is opgenomen in artikel 6.21. van het Bouwbesluit 2012, dat gaat over rookmelders. Aan dit artikel is het volgende lid – met een omgekeerde inwerkingtredingsbepaling – toegevoegd:

“6. Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604. Deze eis is niet van toepassing tot 1 juli 2022.

Allemaal mooi, die wettelijke verplichtingen, maar wat moet ik ermee?

Als u nog geen rookmelder heeft, dient u er een aan te brengen. De brandweer adviseert u hoe u dat het beste kunt doen: KLIK HIER.

Wist je dat
  • je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen rook
  • een rookmelder je wakker maakt en ervoor zorgt dat je tijd hebt om te vluchten!
  • rookmelders te koop zijn in alle doe-het-zelfzaken en bouwmarkten
  • een rookmelder binnen 1 minuut geplaatst is
  • rookmelders niet zomaar afgaan als je een sigaret rookt
  • een rookmelder voor doven en slechthorenden in principe wordt vergoed door de zorgverzekeraar
Gemeenschappelijke ruimten

Voor rookmelders in algemene ruimten, zoals trappenhuizen, is geen wet- en regelgeving. De VvE kan er zelf voor kiezen om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals rookmelders in trappenhuizen.