Samenwerken bij vernieuwen

Met veel plezier kijken we terug op de vernieuwing die inmiddels met succes is afgerond aan het Stadhuisplein in Zoetermeer.

Daar heeft Bolton Renovatie met V8 Architects in opdracht van Van der Kooy Vastgoed een kleurloos pand omgetoverd tot een moderne woonplek met een eigentijdse naam: Certral-Z.

Er zijn nu 18 luxe loftwoningen aan het plein met een buitenruimte aan de achterzijde, geïnspireerd op de ontwerpen van Le Corbusier.

Flatbeheer heeft met name meegedacht over de praktische indeling van de algemene ruimten van het gebouw, mede vanuit het oogpunt van gebruik en onderhoud. In opdracht van de VvE heeft Flatbeheer de zorg voor de begeleiding van het onderhoud.

Meer weten over de ervaringen van het ontwikkelteam,

zie de brochure over Certal-Z-lofts.