Subsidiepot VvE’s nog niet op

In de nieuwbrief van 4 april 2017 meldt de RIjksdienst voor Ondernemend Nederland dat de subsidiepot voor energiemaatregelen voor individuele eigenaars nagenoeg op is voor dit jaar.

Voor VvE’s is echter nog geld beschikbaar.

Van de site van RvO:

De subsidie energiebesparing eigen huis is er ook voor Vereniging van Eigenaren. Onder een vereniging verstaan we: een Vereniging van Eigenaren (VvE), woon coöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.

Vereniging van Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor:

  • een energieadvies of
  • een energieadvies in combinatie met Meerjaren onderhoudsplan (mjop)
  • proces begeleiding
  • het uitvoeren van de maatregelen

Hoe regelt u de financiering?

Een veelgestelde vraag bij verenigingen is de financiering voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Voor VvE’s met minimaal 10 appartementen biedt het Nationaal Energiebespaarfonds gunstige leningen aan.

Aan de slag

Als u (de vereniging) weet dat u voldoet aan de voorwaarden en weet welke maatregelen genomen gaan worden, dan kunt u een aanvraag indienen. Bekijk het stappenplan aanvragen, zodat u goed voorbereid een aanvraag indient. Alleen volledige en juiste aanvragen neemt RVO.nl in behandeling.

Bent u lid van een VvE?

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Stem uw aanvraag goed af met de vereniging.

Meer weten?

  • Voor de verduurzaming van huurwoningen in de gereguleerde huursector is er de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).
  • Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor aanvullende subsidies en financieringsmogelijkheden.