VvE ligt dwars bij huis kopen

Kopers van een appartement krijgen geen hypotheek rond als blijkt dat de VvE de financiën niet op orde heeft. Taxateurs moeten nadrukkelijk ook naar de jaarcijfers van de VvE kijken en vooral naar de reserveringen. Is er een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) vastgesteld? Zo niet, voldoet de VvE dan aan de wettelijke reserveringsplicht?

Het ligt voor de hand dat banken naar deze zaken kijken. En het is goed dat kopers op deze manier gewaarschuwd worden. Want wie wil na de aankoop van het appartement nog onverwacht een grote rekening ontvangen in verband met onvoldoende reservering voor groot onderhoud?

Bron: DFT 4 augustus 2018