Waarborgfonds voor VvE’s?

Maart 2018 hebben de gemeenten Assen, Breda, Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken een intentieverklaring getekend. Zij geven daarmee het startsein voor het opstarten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een Waarborgfonds voor VvE’s.

Met een waarborgfonds zouden overheden garanties kunnen geven aan geldverstrekkers voor leningen van VvE’s om duurzame investeringen te doen. VvE’s kunnen voor verduurzaming geld lenen bij de bank, maar die vraagt daarvoor een garantstelling. De appartementen zelf zijn doorgaans la onderpand voor hypotheekverstrekkers.

Bron: Eigen Huis Magazine mei 2018