Nietig besluit

Een nietig besluit is niet een klein besluitje. Nee, het is de juridische term voor een besluit dat nooit bestaan heeft, bijvoorbeeld omdat het in strijd met de wet is. Deze term is belangrijke voor VvE’s. Want VvE moeten worden beheerd in overeenstemming met de splitsingsakte en daarmee heeft die akte voor de VvE dezelfde […]

Bestuursleden betalen?

Het is mogelijk om bestuursleden te betalen voor de tijd en energie die zij besteden voor de VvE. Daarbij is een optie om te kiezen voor een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dan is het wel noodzakelijk goed de regels daarvoor in acht te nemen. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast: U krijgt voor […]

Fiets stallen op parkeerplaats?

Een eigenaar had een appartementsrecht voor een woning, een berging en een parkeerplaats, maar beschikte niet over een auto. Mede-eigenaars maakten bezwaar tegen het feit dat hij zijn fiets op de parkeerplaats zette vanwege het risico van beschadiging van hun auto’s. In het huishoudelijk reglement zijn twee relevante bepalingen opgenomen: “in de gemeenschappelijke gedeelten en […]

Afwijken van verdeelsleutel kan niet bij Huishoudelijk Reglement

Het uitgangspunt van artikel 5:113 lid 1 BW is dat de individuele eigenaren voor een gelijk deel bijdragen in de kosten en schulden die voor de gezamenlijke appartementseigenaren komen, tenzij de splitsingsakte een andere verhouding bepaalt. In een splitsingsakte was opgenomen een bepaling, dat in het Huishoudelijk Reglement een afwijkende bijdrage regeling zou kunnen worden […]

Ongediertebestrijding

Last van ratten, muizen, kakkerlakken of ander ongedierte? Dan is optreden vereist. Er zijn bedrijven, die zich hebben gespecialiseerd in de bestrijding van ongedierte. En er is zelfs

Boete voor illegale schoonmaker

Een boete van maar liefste 16.000 euro is een forse tegenvaller voor een VvE die bezoek kreeg van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger bekend als de Arbeidsinspectie). De inspectie had geconstateerd dat het schoonmaakbedrijf twee vreemdelingen bij de VvE had tewerkgesteld

Feestje?

Actieve VvE’s organiseren wel eens een feestje. Bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel of een BBQ. Voor de nodige saamhorigheid. In de praktijk kan dat soms tot problemen leiden. Met name als de kosten uit de gemeenschappelijke kas worden betaald.

Airbnb- en soortgelijke activiteiten

Airbnb-activiteiten omvatten het tijdelijk verhuren van woonruimte aan toeristen. Door verschillende rechters zijn deze activiteiten aangemerkt als de uitoefening van het “pension- of kamerverhuurbedrijf”. Ook in het geval de verhuur maar tijdelijk is.

Overlast

Overlast is hinderlijk. Spreek degene die overlast bezorgt er op aan. Voor eigenaars geldt, dat zij zich in ieder geval moeten houden aan de regels van de Spitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Met name in het Huishoudelijk Reglement staan vaak bepalingen gericht op het voorkomen van overlast. Of liever, om elkaar zoveel mogelijk woongenot te […]

Parkeren in de hal

Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten wordt in de Splitsingsakte en in het Huishoudelijk Reglement geregeld. Doorgaans is het verboden (brom)fietsen en motoren, e.d. te parkeren in de gemeenschappelijke ruimten. Ten aanzien van scootmobielen moet een VvE zich terughoudend opstellen. Als er geen goede mogelijkheid is voor iemand die gehandicapt is om zijn vervoershulpmiddel te […]