Bestuur besluit zonder overleg

Algemene regel is, dat het bestuur van de VvE geen besluiten neemt zonder de algemene vergadering te raadplegen en – zo nodig – te laten besluiten. Een bestuur van een VvE heeft dus vooral een uitvoerende taak. Maar bij spoedeisende noodzakelijke maatregelen zal iemand de leiding moeten nemen. Als hierover niets in de splitsingsakte staat […]

Isolatieperikelen

Soms blijkt een eigenaar van een appartement op eigen initiatief hun appartement te hebben verduurzaamd, bijvoorbeeld met hoogwaardig isolatieglas. Een goede zaak. Maar dan blijkt dat de eigenaar zich niet altijd bewust is van het feit dat de beglazing in de splitsingsakte mogelijk is bestempeld als onderdeel van het gemeenschappelijke deel van het gebouw. In […]

Rookmelder verplicht

Rookmelders redden levens De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. Als je wasdroger kortsluiting maakt en brand veroorzaakt, word je van de rooklucht dus niet wakker. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raak je snel in […]

Vrijwilligerswerk niet zonder risico

In het vierde kwartaalmagazine van Appartement & Eigenaar legt Rob van den Heuvel, Accountmanager Vastgoed bij Rivez Assurantiën & Risicobeheer B.V. uit dat het inzetten van vrijwilligers door VvE’s niet zonder risico is. Hij doet dit aan de hand van een voorbeeld waarin een van de eigenaars “met groene handen” vrijwillig op zich neemt het […]

Brandpreventie noodzaak

Voor VvE’s gelden in opstalverzekeringen doorgaans een aantal bepalingen die te maken hebben bet brandpreventie (clausules). a. blusmiddelen Voor commerciële ruimten, zoals winkels en horecazaken, geldt over het algemeen, dat er voldoende blusapparaten aanwezig moeten zijn. Bovendien moeten deze apparaten gebruiksklaar zijn. Dat betekent, dat er ee afspraak wordt gemaakt voor periodiek onderhoud met een […]

Nietig besluit voorkomen

Een nietig besluit is niet een klein besluitje. Nee, het is de juridische term voor een besluit dat nooit bestaan heeft, bijvoorbeeld omdat het in strijd met de wet is. Deze term is belangrijke voor VvE’s. Want VvE moeten worden beheerd in overeenstemming met de splitsingsakte en daarmee heeft die akte voor de VvE dezelfde […]

Bestuursleden betalen?

Het is mogelijk om bestuursleden te betalen voor de tijd en energie die zij besteden voor de VvE. Daarbij is een optie om te kiezen voor een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dan is het wel noodzakelijk goed de regels daarvoor in acht te nemen. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast: U krijgt voor […]

Fiets stallen op parkeerplaats?

Een eigenaar had een appartementsrecht voor een woning, een berging en een parkeerplaats, maar beschikte niet over een auto. Mede-eigenaars maakten bezwaar tegen het feit dat hij zijn fiets op de parkeerplaats zette vanwege het risico van beschadiging van hun auto’s. In het huishoudelijk reglement zijn twee relevante bepalingen opgenomen: “in de gemeenschappelijke gedeelten en […]

Afwijken van verdeelsleutel kan niet bij Huishoudelijk Reglement

Het uitgangspunt van artikel 5:113 lid 1 BW is dat de individuele eigenaren voor een gelijk deel bijdragen in de kosten en schulden die voor de gezamenlijke appartementseigenaren komen, tenzij de splitsingsakte een andere verhouding bepaalt. In een splitsingsakte was opgenomen een bepaling, dat in het Huishoudelijk Reglement een afwijkende bijdrage regeling zou kunnen worden […]

Ongediertebestrijding

Last van ratten, muizen, kakkerlakken of ander ongedierte? Dan is optreden vereist. Er zijn bedrijven, die zich hebben gespecialiseerd in de bestrijding van ongedierte. En er is zelfs