Afwijkend gebruik

Een appartement met een andere bestemming gebruiken als is vastgelegd in de splitsingsakte, mag dat?

De ledenvergadering kan toestemming verlenen op de volgende voorwaarden:

  • het afwijkend gebruik is tijdelijk
  • is gekoppeld aan de persoon van de huidige eigenaar, en
  • herstelbaar.

Dit is in het kort de hoofdlijn, zoals die door de Hoge Raad is vastgelegd in het arrest van 7 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5405 en het Hof Arnhem-Leeuwarden in het arrest van 30 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4809.

Voor een definitief andere gebruiksbestemming is een wijziging van de splitsingsakte noodzakelijk.