Bestuur besluit zonder overleg

Algemene regel is, dat het bestuur van de VvE geen besluiten neemt zonder de algemene vergadering te raadplegen en – zo nodig – te laten besluiten.

Een bestuur van een VvE heeft dus vooral een uitvoerende taak.

Maar bij spoedeisende noodzakelijke maatregelen zal iemand de leiding moeten nemen. Als hierover niets in de splitsingsakte staat vermeld, is het bestuur van de VvE – samen met de voorzitter van de algemene vergadering – het meest voor de hand liggende orgaan om in zo’n geval actie en dus beslissingen te nemen. Vanzelfsprekend zal naderhand in de algemene vergadering uitleg moeten worden gegeven. Het bestuur kan daarbij gebruik maken van het advies van degene die belast is met het technisch beheer van het gebouw of van het vakbedrijf dat de noodvoorziening heeft aangebracht.

Soms staat in de splitsingsakte dat het bestuur toestemming nodig heeft van de voorzitter als de spoedreparatie boven een bepaald bedrag uitkomt.