Over taken en bevoegdheden van een bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Bestuur besluit zonder overleg

Algemene regel is, dat het bestuur van de VvE geen besluiten neemt zonder de algemene vergadering te raadplegen en – zo nodig – te laten besluiten. Een bestuur van een VvE heeft dus vooral een uitvoerende taak. Maar bij spoedeisende noodzakelijke maatregelen zal iemand de leiding moeten nemen. Als hierover niets in de splitsingsakte staat […]

Bestuursleden betalen?

Het is mogelijk om bestuursleden te betalen voor de tijd en energie die zij besteden voor de VvE. Daarbij is een optie om te kiezen voor een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dan is het wel noodzakelijk goed de regels daarvoor in acht te nemen. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast: U krijgt voor […]

Inschrijven bij Kamer van Koophandel

Sinds juli 2008 moeten alle VvE’s zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor kleine VvE’s en ook voor de zgn. slapende VvE’s. Het is namelijk van belang, dat onder andere schilders en andere vakbedrijven, maar verzekeraars, weten met wie zij een overeenkomst sluiten voor zaken die het (algemeen deel) van het […]