Bestuursleden betalen?

Het is mogelijk om bestuursleden te betalen voor de tijd en energie die zij besteden voor de VvE. Daarbij is een optie om te kiezen voor een belastingvrije vrijwilligersvergoeding. Dan is het wel noodzakelijk goed de regels daarvoor in acht te nemen.

Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast:

  • U krijgt voor uw inzet een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze vergoeding niet belast.
  • U krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten die u hebt gemaakt. Dan is deze vergoeding niet belast.
  • U krijgt een vergoeding voor uw inzet én voor uw kosten. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is de vergoeding niet belast.