Fiets stallen op parkeerplaats?

Een eigenaar had een appartementsrecht voor een woning, een berging en een parkeerplaats, maar beschikte niet over een auto.

Mede-eigenaars maakten bezwaar tegen het feit dat hij zijn fiets op de parkeerplaats zette vanwege het risico van beschadiging van hun auto’s.

In het huishoudelijk reglement zijn twee relevante bepalingen opgenomen: “in de gemeenschappelijke gedeelten en ruimten, zoals trappenhuizen, bergingsgangen, de parkeergarage enz. mogen geen (brom-) fietsen, kinderwagens, boosters, dozen of andersoortige voorwerpen worden geplaatst” en de bepaling “de auto/motor wordt geplaatst op de privé-parkeerplaats van de betreffende eigenaar. De parkeerplaats mag geen ander doel dienen”.

De rechter is van mening dat in de voor alle bewoners toegankelijke garage het gebruik van de garage en daarmee de parkeerplaatsen orderegels behoeft. Hij acht de regel aangaande de beperking tot het parkeren van auto’s en motors niet meer dan een orderegel en dus niet in strijd met de wet. Verder is hij van mening dat onder het begrip parkeerplaats in het algemene spraakgebruik niet verstaan wordt een stalling voor één of meer fietsen. Hij besluit dan ook dat er geen fietsen op de parkeerplaatsen mogen staan.

Uitspraak Rechtbank Alkmaar 12 januari 2012 in zaaknummer 379046 EJ VERZ 11-87.

Bron: www.vverecht.nl