Nietig besluit voorkomen

Een nietig besluit is niet een klein besluitje. Nee, het is de juridische term voor een besluit dat nooit bestaan heeft, bijvoorbeeld omdat het in strijd met de wet is.

Deze term is belangrijke voor VvE’s. Want VvE moeten worden beheerd in overeenstemming met de splitsingsakte en daarmee heeft die akte voor de VvE dezelfde kracht als een wet. Als een VvE een besluit neemt in strijd met de splitsingsakte, is dat besluit nietig. Het maakt niet uit of het bestuur zo’n besluit neemt of de Algemene Ledenvergadering.

Voor de bevoegdheid van de VvE geldt in hoofdlijnen, dat het besluit:

  1. betrekking heeft op (uitgaven met betrekking tot) de gemeenschappelijke gedeelten, of
  2. (de uitgave) het gemeenschappelijk belang dient van de eigenaars binnen de kaders van het splitsingsakte.

De splitsingsakte kan ruimte geven om bijvoorbeeld met een andere vereniging samen te werken, zoals een winkeliersvereniging bij een VvE van winkelunits.

Het komt voor dat een VvE in de algemene ledenvergadering een begroting goedkeurt waarin bij de kostenverdeling wordt afgeweken van de verdeelsleutels. Hoewel zo’n besluit meestal wordt ingegeven door redelijkheid is en blijft het besluit is nietig.

Een besluit kan ook vernietigbaar zijn. Bij een VvE kan sprake zijn van een vernietigbaar besluit als het onredelijk is of niet voldoet aan een vormvereiste. Zo’n besluit blijft bestaan, zolang de vernietigbaarheid niet is ingeroepen. Een verzoek tot vernietiging van zo’n besluit moet binnen een maand na de vergadering waarin het besluit is genomen worden ingediend bij de rechter. Een voorbeeld is als een grooteigenaar met een meerderheid van stemmen een voorstel “doordrukt” waarvan andere eigenaars van mening zijn dat het onredelijk is.