Inschrijven bij Kamer van Koophandel

Sinds juli 2008 moeten alle VvE’s zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor kleine VvE’s en ook voor de zgn. slapende VvE’s. Hoe schrijf ik mijn VvE in? Een VvE zonder ondernemingsactiviteiten kunt u schriftelijk inschrijven. Wel moet u kopieën van legitimatiebewijzen van de bestuurder(s) en een eventuele gevolmachtigde (administrateur) meesturen. […]

Ballotage

Vooral bij serviceflats komt het voor dat een VvE een ballotageregeling heeft. Daarmee heeft de VvE invloed op wie er in het complex komen wonen. De ballotageregeling moet zijn opgenomen in de splitsingsakte en kan nader worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Doel van de ballotageregeling is de reputatie en de waarde van het complex […]

Appartement verhuren

De eigenaar kan de woning dus verhuren. Maar de rechter heeft hieraan wel een grens gesteld.

Veilig werken op hoogte

Voor onderhoud en reparatie van een appartementengebouw heeft de VvE als gebouweigenaar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die dit onderhoud op zich nemen.

Toezicht op schilderwerk

Schilderwerk aan de gevel is een van de onderhoudswerkzaamheden die geregeld moeten worden uitgevoerd en een belangrijk deel van de uitgaven van de VvE opeisen.Het is dan ook belangrijk dat dit schilderwerk goed wordt uitgevoerd.

Presentielijst – bepalen van het quorum

De presentielijst, die aan het begin van de algemene ledenvergadering van de VvE moet worden getekend is een belangrijk bewijsstuk. De presentielijst bepaalt het aantal op de vergadering aanwezige stemmen.

Leidingen

In de modelreglementen staat aangegeven of leidingen tot de gemeenschappelijke zaken behoren of tot het privégedeelte.In de modelreglementen 1973, 1983 en 1992 behoren leidingen tot de gemeenschappelijke zaken, ook al bevinden deze zich in privégedeelten. In het modelreglement 2006 worden de leidingen privé vanaf de meterkast.

Decharge

Het bestuur is belast met de dagelijkse zaken rond de VvE. Uitgaven worden gedaan aan de hand van de door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting.Maar soms moet het bestuur besluiten tot het doen van onvoorziene uitgaven.

Corporatie in een VvE

Kan ik een appartement kopen in een VvE met een woningbouwvereniging?

Cameratoezicht mogelijk?

Een VvE mag in de algemene ledenvergadering besluiten beveiligingscamera's aan te brengen, bijvoorbeeld in de entreehal. Dit moet duidelijk worden aangegeven met stickers. Vermeld ook welk bedrijf verantwoordelijk is voor het cameratoezicht.