Boete voor illegale schoonmaker

Een boete van maar liefste 16.000 euro is een forse tegenvaller voor een VvE die bezoek kreeg van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger bekend als de Arbeidsinspectie). De inspectie had geconstateerd dat het schoonmaakbedrijf twee vreemdelingen bij de VvE had tewerkgesteld

Feestje?

Actieve VvE’s organiseren wel eens een feestje. Bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel of een BBQ. Voor de nodige saamhorigheid. In de praktijk kan dat soms tot problemen leiden. Met name als de kosten uit de gemeenschappelijke kas worden betaald.

Flat verhuren? Over Airbnb en dergelijke.

Flat verhuren kan, maar er zijn grenzen… Airbnb-activiteiten omvatten het tijdelijk verhuren van woonruimte aan toeristen. Door verschillende rechters zijn deze activiteiten aangemerkt als de uitoefening van het “pension- of kamerverhuurbedrijf”. Ook in het geval de verhuur maar tijdelijk is.

Overlast

Overlast is hinderlijk. Spreek degene die overlast bezorgt er op aan. Voor eigenaars geldt, dat zij zich in ieder geval moeten houden aan de regels van de Spitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Met name in het Huishoudelijk Reglement staan vaak bepalingen gericht op het voorkomen van overlast. Of liever, om elkaar zoveel mogelijk woongenot te […]

Parkeren in de hal

Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten wordt in de Splitsingsakte en in het Huishoudelijk Reglement geregeld. Doorgaans is het verboden (brom)fietsen en motoren, e.d. te parkeren in de gemeenschappelijke ruimten. Ten aanzien van scootmobielen moet een VvE zich terughoudend opstellen. Als er geen goede mogelijkheid is voor iemand die gehandicapt is om zijn vervoershulpmiddel te […]

Inschrijven bij Kamer van Koophandel

Sinds juli 2008 moeten alle VvE’s zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor kleine VvE’s en ook voor de zgn. slapende VvE’s. Het is namelijk van belang, dat onder andere schilders en andere vakbedrijven, maar verzekeraars, weten met wie zij een overeenkomst sluiten voor zaken die het (algemeen deel) van het […]

Ballotage

Vooral bij serviceflats komt het voor dat een VvE een ballotageregeling heeft. Daarmee heeft de VvE invloed op wie er in het complex komen wonen. De ballotageregeling moet zijn opgenomen in de splitsingsakte en kan nader worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Doel van de ballotageregeling is de reputatie en de waarde van het complex […]

Veilig werken op hoogte

Voor onderhoud en reparatie van een appartementengebouw heeft de VvE als gebouweigenaar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die dit onderhoud op zich nemen.

Toezicht op schilderwerk

Schilderwerk aan de gevel is een van de onderhoudswerkzaamheden die geregeld moeten worden uitgevoerd en een belangrijk deel van de uitgaven van de VvE opeisen.Het is dan ook belangrijk dat dit schilderwerk goed wordt uitgevoerd.

Presentielijst – bepalen van het quorum

De presentielijst, die aan het begin van de algemene ledenvergadering van de VvE moet worden getekend is een belangrijk bewijsstuk. De presentielijst bepaalt het aantal op de vergadering aanwezige stemmen.