Betalingsachterstand

Als een eigenaar een achterstand heeft bij de betaling van zijn VvE-bijdragen zal het bestuur de noodzakelijke incassomaatregelen treffen.

Afwijkend gebruik

Een appartement met een andere bestemming gebruiken als is vastgelegd in de splitsingsakte, mag dat?