Leidingen

In de modelreglementen staat aangegeven of leidingen tot de gemeenschappelijke zaken behoren of tot het privégedeelte.In de modelreglementen 1973, 1983 en 1992 behoren leidingen tot de gemeenschappelijke zaken, ook al bevinden deze zich in privégedeelten. In het modelreglement 2006 worden de leidingen privé vanaf de meterkast.

Decharge

Het bestuur is belast met de dagelijkse zaken rond de VvE. Uitgaven worden gedaan aan de hand van de door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting.Maar soms moet het bestuur besluiten tot het doen van onvoorziene uitgaven.

Woningbouwvereniging in een VvE

Kan ik een appartement kopen in een VvE met een woningbouwvereniging?

Cameratoezicht mogelijk?

Een VvE mag in de algemene ledenvergadering besluiten beveiligingscamera's aan te brengen, bijvoorbeeld in de entreehal. Dit moet duidelijk worden aangegeven met stickers. Vermeld ook welk bedrijf verantwoordelijk is voor het cameratoezicht.

Betalingsachterstand

Als een eigenaar een achterstand heeft bij de betaling van zijn VvE-bijdragen zal het bestuur de noodzakelijke incassomaatregelen treffen.

Afwijkend gebruik

Een appartement met een andere bestemming gebruiken als is vastgelegd in de splitsingsakte, mag dat?