Zelf doen of uitbesteden?

Een goed werkende VvE draagt (als het goed is ongemerkt) bij aan het woongenot van uw appartement. Dat gaat niet vanzelf. Het gebruik en het onderhoud van uw appartementengebouw vergt aandacht. Technisch en financieel. Deze taken rusten in eerste aanleg op de schouders van de bestuurders.

Als bestuurder draag je een verantwoordelijkheid waarbij ondersteuning niet alleen plezierig , maar soms zelfs noodzakelijk is. Niet iedereen heeft voldoende kennis van technische of financiële zaken.

Dan rijst de vraag: gaan we als bestuur alles zelf doen of roepen we ook hulp in van anderen? Wanneer je als bewoner-bestuurder zelf werkzaamheden ter hand neemt en daarbij door mede-bewoners wordt ondersteund kun je besparen op uitgaven.

Inventariseren geeft overzicht en inzicht

Om zeker te weten of alle taken goed zijn verdeeld staat ons Flatbeheer-team gereed voor een quick-scan van uw vereniging. Met onze jarenlange ervaring willen wij u graag behoeden voor valkuilen.

In onze Flatbeheer-VvE-scan lopen wij alle taken met u door:

  • inrichting van de ledenadministratie
  • innen van de VvE-bijdragen
  • opmaken van begrotingen en jaarstukken
  • opmaken van meerjarenbegrotingen
  • verslaggeving (bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen)
  • technisch beheer en opstellen Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)
  • dekken risico’s bestuurdersaansprakelijkheid

In de praktijk zal het vaak een tussenweg zijn. Want om bepaalde zaken goed te kunnen doen moet je tijd beschikbaar hebben en de minimaal vereiste kennis. Dat kan zijn boekhoudkundige, technische of organisatorische kennis.

Wij beschouwen het als een uitdaging om u en uw VvE te helpen om tot een goede afweging te komen. Wij kunnen u ook dingen leren. En aan u advies geven over wat er komt kijken bij het inschakelen van derden. Inschakelen van derden kost geld, maar als u professionals met goede garantie-afspraken inschakelt, kunt u die op hun prestaties afrekenen.

Kost dat wat?

Tja, u begrijpt dat het inhuren van kennis en ervaring wel iets moet kosten. Natuurlijk kunnen wij die gratis aanbieden in de hoop u te verleiden diensten aan ons uit te besteden.

Wij willen het liefst een objectieve analyse maken, waarmee u gerust ook naar een andere professional kunt stappen. Daarom rekenen wij een bedrag voor de scan, die mede afhankelijk is van de omvang van uw VvE.

Maar wij beloven u wel op voorhand, dat wij – ingeval u zou besluiten om verder van onze diensten gebruik te maken – het bedrag voor de scan met u zullen verrekenen. Eerlijk, toch?

Wilt u weten welk bedrag we voor een scan van uw VvE vragen? Mail ons via: info@flatbeheer.nl.