De financiële verslaglegging over het afgelopen boekjaar van de VvE en de begroting voor het komende jaar vormen altijd een belangrijk onderdeel van de algemene ledenvergaderingen van VvE’s. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat de cijfers in deze documenten bepalend zijn voor de bijdragen die de leden aan de penningmeester van de VvE moeten overmaken. Zij zijn dus van invloed op de uiteindelijke woonlast van elke appartementseigenaar.

Daarom is het belangrijk, dat de financiële administratie nauwgezet wordt bijgehouden en voortdurend een actueel beeld van de stand van zaken geeft. De ervaring leert, dat juist dit onderdeel door de meeste VvE’s wordt uitbesteed aan een professioneel administratiekantoor. Flatbeheer is zo’n administratiekantoor.

Wij beschikken over een team van enthousiasme mensen, die een ruime ervaring hebben met het opzetten en bijhouden van financiële administraties van VvE’s. Wilt u vrijblijvend met ons kennismaken, neem gerust eens contact met ons op. Een afspraak is zo gemaakt en, nogmaals, het verplicht u nog tot niets.