MR_ondersplitsing_2006 1 klein

Hieronder kunt u de modelreglementen vinden die in de loop der tijd zijn vastgesteld. In de splitsingsakte van uw VvE wordt aangegeven welk modelreglement van toepassing is. In de akte worden dan afwijkingen van het modelreglement opgenomen. Het modelreglement met de in de splitsingsakte opgenomen wijzigingen vormen samen uw verenigingsreglement.

In 2006 verscheen ook het Modelreglement bij ondersplitsing van appartementen.

Om de bepalingen in de verschillende modelreglementen goed te kunnen vergelijken kunt u gebruik maken van de Transponeringstabel.

Het Modelreglement 2017 vervangt niet automatisch de eerdere versies. Dit reglement wordt door notarissen gebruikt bij nieuwe VvE’s of ingeval van wijziging van een bestaand splitsingsreglement. Het Modelreglement 2017 is in feite de versie van 2006 aangevuld met bepalingen die voor VvE’s van belang zijn op grond van de wetgeving die in 2018 van kracht is geworden. Meer informatie over die wet vindt u hier.