Onder het voeren van het secretariaat van de VvE verstaan we onder meer de volgende taken:

  • bewoners/ledenadministratie
  • voorbereiden bestuursvergaderingen
  • notuleren bestuursvergaderingen
  • voortgangsbewaking bestuursbesluiten
  • contacten met derden
  • voorbereiden algemene ledenvergaderingen
  • notuleren algemene ledenvergaderingen
  • algemene advisering aan het bestuur

Het Flatbeheer-team ontfermt zich graag over één of meerdere van deze taken. Tegen uiterst gunstige voorwaarden kunt u zich als bestuur concentreren op het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden.

Bij alle werkzaamheden stellen wij u voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen. U kunt dus tijdig zaken bijsturen.

Flatbeheer VvE-sites

Ook als u deze taken zelf wilt uitvoeren hebben wij een unieke service voor u: Flatbeheer VvE-domeinen, een complete site voor uw VvE waarop u als bestuur informatie kunt archiveren, raadplegen en publiceren voor de overige VvE-leden. Uw mede-eigenaars kunnen inloggen om alle documenten van de VvE te raadplegen. U kunt ook nieuwsberichten plaatsen. Zo is ieder VvE-lid snel en compleet van alle zaken op de hoogte.