Goed onderhoud is het behoud van uw eigendom!

Technisch beheer omvat voor een VvE het beheren van een breed scala aan zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • liftonderhoud
  • schilderwerk
  • dakonderhoud
  • schoonmaakwerkzaamheden
  • groenonderhoud
  • installaties en standleidingen
  • inbraakbeveiliging
  • brandveiligheid

Voor een goed beheer is vanzelfsprekend technische kennis vereist. In ieder geval om het dagelijks onderhoud te kunnen (laten) verzorgen. Bovendien is inzicht in de financiële kant van het beheer noodzakelijk. Niet alleen bij het dagelijks onderhoud (beoordelen van offertes en facturen), maar ook bij het meewerken aan een goed meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Dat plan ligt ten grondslag aan het bepalen van de noodzakelijke omvang van de reserve Groot Onderhoud.

Tenslotte zijn ook organisatorische bekwaamheden nodig. Onder meer om ervoor te zorgen, dat het onderhoud zo min mogelijk overlast bezorgt aan de bewoners en plotselinge gebreken snel en goed worden opgelost.