Betalingsachterstand

Als een eigenaar een achterstand heeft bij de betaling van zijn VvE-bijdragen zal het bestuur de noodzakelijke incassomaatregelen treffen.

Wanneer een eigenaar met een betalingsachterstand zijn woning te koop aanbiedt, zal het bestuur de vordering bij de notaris indienen. Een notaris doet overigens zelf navraag bij de VvE of er nog lopende verplichtingen van de verkoper zijn jegens de VvE. Ook vraagt hij het saldo van het aandeel in het reserveringsfonds.

Een betalingsachterstand voor de VvE-bijdragen over een periode van maximaal twee jaren heeft voorrang boven de aflossing van de hypotheek.