Boete voor illegale schoonmaker

Een boete van maar liefste 16.000 euro is een forse tegenvaller voor een VvE die bezoek kreeg van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger bekend als de Arbeidsinspectie).

De inspectie had geconstateerd dat het schoonmaakbedrijf twee vreemdelingen bij de VvE had tewerkgesteld die niet beschikten over een geldige tewerkstellingsvergunning. Vanwege die overtreding van de Wet arbeid Vreemdelingen kreeg niet alleen het schoonmaakbedrijf, maar ook de VvE de forse boete.

In die wet is het begrip werkgever zover opgerekt, dat de VvE als opdrachtgever hier ook onder valt. En dat houdt in, dat de VvE een verificatieplicht heeft. De VvE moet onder meer de identiteitsbewijzen en tewerkstellingsvergunningen controleren.

Daarom is het belangrijk een goede afspraak te maken met het juiste schoonmaakbedrijf.

Kleinschalig VvE’s kunnen zelfstandigen zonder personeel inschakelen. Dat maakt de identificatie over het algemeen gemakkelijker, omdat je dan kunt volstaan met het uittreksel van de Kamer van Koophandel en een identiteitsbewijs.

Bij grotere schoonmaakbedrijven kun je ervoor kiezen een erkend schoonmaakbedrijf te nemen, aangesloten bij de OSB. Deze bedrijven moeten voldoen aan de NEN 4400-1, waarbij de bedrijven worden gecontroleerd op de afdracht van loonheffing en sociale premies, toepassing van cao’s en de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen.

Daarnaast is het verstandig om bij de opdrachtverlening te bedingen, dat schade voortvloeiend uit het  niet naleven van wettelijke bepalingen door het schoonmaakbedrijf vergoed zullen worden.