Feestje?

Actieve VvE’s organiseren wel eens een feestje. Bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel of een BBQ. Voor de nodige saamhorigheid.

In de praktijk kan dat soms tot problemen leiden. Met name als de kosten uit de gemeenschappelijke kas worden betaald. En als niet elke eigenaar daaraan wil meebetalen.

Rechters oordelen verschillend. De een vindt een besluit dat met overgrote meerderheid op een ALV is genomen om de kosten van de nieuwjaarsborrel uit de VvE-kas te betalen niet in strijd met de reglementen en niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Een andere rechter komt tot een zelfde oordeel, omdat hij vindt dat een jaarlijkse bijeenkomst best kan worden opgevat als “een gezamenlijk belang van de eigenaren”.

Maar weer een andere rechter is van oordeel dat dergelijke uitgaven niets van doen hebben met het doel van de VvE.

Advies: voorkom een dure gang naar de rechter in verband met de ongewisse uitkomst. Dat is zeker niet goed voor de saamhorigheid.

Geef degene die niet aan dergelijk gezelligheidsactiviteiten wil deelnemen de ruimte, bijvoorbeeld door een apart potje te vormen. Dat is zeker voor de hand liggend als er sprake is van een gemengde VvE, met niet alleen eigenaar-bewoners, maar ook huurder-bewoners.

Bron: VvE-Magazine oktober 2014