Overlast

Overlast is hinderlijk. Spreek degene die overlast bezorgt er op aan. Voor eigenaars geldt, dat zij zich in ieder geval moeten houden aan de regels van de Spitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement. Met name in het Huishoudelijk Reglement staan vaak bepalingen gericht op het voorkomen van overlast. Of liever, om elkaar zoveel mogelijk woongenot te gunnen.

Soms is overlast onvermijdelijk. Verhuizingen leveren op zijn minst enig ongemak op. Maar soms moeten nieuwe bewoners gaten boren en dat is doorgaans goed hoorbaar voor andere bewoners. Daarom bevat een Huishoudelijk Reglement voor de hand liggende tijden waarop men anderen niet mag storen. Ook voor het aanbrengen van harde vloerbedekking gelden meestal strikte bepalingen.

Daarnaast kan er overlast ontstaan in de algemene ruimten, bijvoorbeeld herrie na een feestje.

Wanneer een woning verhuurd is, wordt van een eigenaar meestal verlangd, dat hij de huurder een verklaring laat tekenen, dat deze zich houdt aan het Huishoudelijk Reglement. Maar ook als er geen gebruikersverklaring is, zal de huurder zich moeten houden aan de bepalingen, die zijn opgenomen in de Splitsingsakte. Dat volgt uit artikel 5:120, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast gelden de algemene bepalingen van het burenrecht, artikelen 5:37 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.